De Buurtteams:

mensen met complexe vragen duurzaam ondersteunen

In het Buurtteam werken Farent en MEE samen.
Het Buurtteam in ‘s-Hertogenbosch biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk! Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het Buurtteam werkt vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein, gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School.

Buurtteams in 2021

De Buurtteams kwamen ondanks corona, ook in 2021 gemakkelijk bij mensen over de vloer. Steeds vaker kwamen bewoners, uitgaande van een vraag, met een kluwen aan problemen. Gelukkig zijn de Buurtteams goed in vraagverheldering en ordenen van vragen of problemen op de verschillende leefgebieden. En gelukkig vangt Koo steeds meer enkelvoudige vragen af. Dat is waardevol voor bewoners en ondersteuning daartoe kan snel worden ingezet. De Buurtteams bleken in staat en voldoende geschoold om de zwaardere hulpvragen en/of de reeks van samenhangende problemen op te pakken. Dat vroeg om intensiever verbinden met huisartsen en anderen in het voorliggend veld, en ook met specialistische instellingen. Maar het lukte. In een jaar dat gekenmerkt werd door schakelen en voortdurend flexibel meebewegen, konden de Buurtteams complexe vragen veelal binnen twee weken oppakken en stut en steun regelen via het wijknetwerk. Bij het eerste telefoontje/contact konden inwoners direct rekenen op praktische tips en adviezen die wat druk van de ketel konden halen. Ondanks meer complexe problematiek en vaker crisissituaties, hielden de Buurtteams vast aan de eigen stelregel: vertragen aan de voorkant (uitvraag in 3 gesprekken) garandeert versnellen daarna. Ook konden de Buurtteams hun rol vasthouden van vertrouwenspersoon die naast de mensen staat. Dat is waardevol, zeker in situaties waar politie en/of Veilig Thuis de veiligheid moeten bewaren via inperkende maatregelen. Het toenemend aantal complexe ondersteuningsvragen geeft wel te denken. Kortdurende ondersteuning komt steeds minder voor en de verwachting is dat complexe vragen alleen maar zullen toenemen. Zeer duidelijk afstemmen met netwerkpartners over wie wat kan bieden, wanneer en hoe het dan verder gaat, zal in de toekomst nóg belangrijker worden. Ook voor de Buurtteams zelf is dat aanleiding om nadrukkelijk te kijken naar welke expertise wél geboden kan worden en welke echt niet.

Praktijk 2021

  • Snel schakelen en flexibiliteit werden zichtbaar bij de opzet van corona nazorg. In samenwerking met Koo was er in korte tijd een route uitgezet voor bewoners: van gezamenlijk de e-mail box beheren en beantwoorden, in overleg kennis en hulp inzetten en afstemmen wie contact hield met de betrokken bewoners.
  • In 2021 duurden hulp- en ondersteuningstrajecten langer, soms tot wel 9 tot 12 maanden. Dat werd mede veroorzaakt door (lange) wachttijden voor inwoners bij de specialistische zorg. De Buurtteams organiseerden praktische en duurzame stut en steun voor inwoners die op een wachtlijst stonden. Zij hielden contact met de betrokken mensen en lieten niet los. Daarmee werd erger voorkomen.
  •