CIT-dienstverlening

voor 8 gemeenten in Noordoost-Brabant en Bommelerwaard

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben. Ook in 2022 was het CIT 24/7 bereikbaar, ging ‘erop af’ als dat nodig was en gaf uitvoering aan de functies ‘melden en horen’ in het kader van de Wvggz. Ook in 2022 nam het aantal crisissituaties en zorgwekkende veiligheidszaken toe, evenals het aantal professionals dat het CIT heeft ingeschakeld voor de consultatiefunctie.

Met de Regionale Inkooporganisatie Zorg is overeengekomen, dat de formatie van het CIT uitgebreid moest worden om aan alle taken en de daarmee samenhangende caseload te kunnen voldoen. Het CIT heeft de relaties met netwerkpartners in de zorg- en veiligheidsketen kunnen uitbouwen. Het CIT heeft in dit jaar 705 cliënttrajecten verzorgd en 931 consultaties aan professionals van andere organisaties gegeven. Daarnaast waren er 68 casussen Wvggz-taak ‘aannemen en verwerken’ en 123 casussen Wvggz-taak ‘horen’.

Het Crisis- en Interventie Team stelt zich graag even voor. Op de foto van links naar rechts: Abdellah, Yurin, Jacqueline, Remon, Susan, Angela, Nikita en Boris. Samen vormen zij het CIT.

Een niet-alledaagse doorbraak

De kracht van een simpele ketting zit ‘m in de afzonderlijke schakels en vooral in de verbinding. Een recente situatie waar het Crisis- en Interventie Team (CIT) mee te maken kreeg, laat zien hoe samenwerking kan leiden tot een niet-alledaagse doorbraak.

Interventie nodig
Een ouder echtpaar bevindt zich in een schrijnende situatie. Bij mevrouw is een sterk vermoeden van dementie, meneer kampt met een onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Hij onthoudt zijn vrouw al jaren van noodzakelijke zorg. Medicatie, thuiszorg en huisartsenzorg, het komt nauwelijks of niet meer binnen. De huisarts maakt zich ernstig zorgen. In de hoop dat de beoordeling van deze arts zal leiden tot een opname van mevrouw, maakt hij voor haar een afspraak bij de geriater in het ziekenhuis. Het is cruciaal dat ze daar naartoe gaat, maar de partner zal het tegenhouden. Bij een hulpdienst, vangt de huisarts bot. ‘Zonder officiële melding kan er niet geacteerd worden’, luidt het antwoord. Er moet een doorbraak komen. Maar hoe?

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat 24/7 bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben. Het CIT werkt intensief samen met politie, GGZ, de huisartsenpost, het Jeroen Bosch ziekenhuis, Veilig Thuis, woningcorporaties en andere ketenpartners. Hierdoor kan het team adequaat handelen en mensen de hulp bieden die ze op dat moment nodig hebben. In het Brabants Dagblad het verhaal van Alexander die ook wordt ondersteund door het CIT.