Buurtbewoners kunnen bij ons terecht met alle vragen.

De Buurtteams bestaan uit basisprofessionals van Farent en MEE. Samen stemmen zij maximaal af op de vragen waar mensen mee komen en kiezen voor één proces van ondersteuning; dus geen gedoe van kastje naar de muur of dubbele intakes. Werkers pakken vragen gezamenlijk op en vanuit die brede basis organiseren zij ondersteuning op maat. In expertise en ervaring versterken zij elkaar. De één weet veel van ouderen en een ander van vechtscheidingen, huiselijk geweld, begeleiden van mensen met een beperking of juist van kinderwerk. En is specialistische kennis niet beschikbaar in het team, dan wordt die ‘ingevlogen’. Anderen nemen het dan voor een deel over, maar dat wil niet zeggen dat het team uit beeld gaat. De werkers blijven letterlijk in de buurt. Open staan, verbinden en vertrouwen geven, zijn dagelijks werk.

De Buurtteams:

wijkbewoners duurzaam ondersteunen 

Het Buurtteam biedt individuele en collectieve basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk! Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het Buurtteam werkt vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein, gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School.

Multidisciplinair

De Buurtteams zijn multidisciplinair samengesteld met verschillende beroepskrachten zoals een opvoedondersteuner, kinderwerker, opbouwwerker, (school)maatschappelijk werker, consulent mantelzorg, consulent vrijwillige thuishulp en een onafhankelijk clientondersteuner.

Kennis, korte lijntjes en laagdrempelig

Er is veel kennis en kunde aanwezig in het Buurtteam. Daar schuilt ook de kracht van het Buurtteam. Wij kennen de mensen én de samenwerkingspartners in de wijk.
Daardoor zijn de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen met andere hulpverleners, de school, Koo of team Toegang en Regie als dat nodig is. Wijkbewoners kennen ons en daardoor is voor hen de drempel laag om onze ondersteuning in te roepen.

Bezoek wethouders aan Buurtteam

Wethouders Marianne van der Sloot en Pieter Paul Slikker van de gemeente ‘s-Hertogenbosch brachten op 8 september jl. een bezoek aan het Buurtteam Kruiskamp/Schutskamp. Aan de hand van verschillende casussen op het gebied van armoede/schulden en mantelzorg/dementie lieten zij zich informeren over de samenwerking binnen de basisondersteuning. De basisondersteuning wordt uitgevoerd door Farent, MEE, GGD en Humanitas.

Algemeen maatschappelijk werk

In 2022 merkten de algemeen maatschappelijk werkers binnen de Buurtteams een sterke toename van complexe problematiek, met name op het gebied van psychische gezondheid, financiën en huiselijke relaties. Hulp en begeleiding van een maatschappelijk werker is snel inzetbaar en gericht op versterken van eigen kracht en zelfstandig weer verder. Hiermee kan vaak zwaardere problemen en zorg worden voorkomen. Vanwege wachtlijsten voor indicatie of bij zorginstellingen leverden maatschappelijk werkers in 2022 steeds meer overbruggingszorg aan cliënten.

Ruim 1842 volwassenen en 187 jeugdigen kregen individuele ondersteuning van de werkers uit het Buurtteaam.

Schoolmaatschappelijk werk

Bij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) in het primair en voortgezet onderwijs pasten de medewerkers de vorm van hun dienstverlening steeds aan in overleg met de scholen, afhankelijk van of de scholen open of gesloten waren. Naast de ‘normale’ problemen die voorkomen bij leerlingen, zagen de schoolmaatschappelijk werkers duidelijk de invloed van corona. Leerlingen hebben natuurlijk veel thuisgezeten, waardoor ze meer op zichzelf werden aangewezen. En dat in een leeftijdsfase waarin contact maken met leeftijdsgenoten juist zo belangrijk is. Dat leidde bij leerlingen tot eenzaamheid en verveling, veel gamegedrag en zelfs tot depressies. Je zou denken dat de problemen minder werden toen de scholen weer opengingen, maar dat was helaas niet altijd waar. De schoolmaatschappelijk werkers boden hierbij onmisbare ondersteuning aan deze leerlingen zodat erger vaak kan worden voorkomen.

Ruim 285 jeugdigen (primair onderwijs) en 337 jeugden (voortgezet onderwijs) werden ondersteund door het schoolmaatschappelijk werk.

Opvoedondersteuner

De opvoedondersteuner maakt deel uit van het Buurtteam en is actief in de Brede Bossche School, in buurthuizen en andere ontmoetingsplekken. Ouders kunnen bij de opvoedondersteuner terecht voor advies, vragen en cursussen rondom het opvoeden en opgroeien van kinderen tussen 0 – 18 jaar. Het kan gaan over onderwerpen als zindelijkheid, luisteren, pubergedrag, slapen, eten, aandacht geven en belonen, grenzen stellen. De opvoedondersteuner luistert en zoekt samen met de ouders naar antwoorden en oplossingen. Daarnaast organiseert de opvoedondersteuner activiteiten zoals moedergroepen, dreumesgroepen, puberbijeenkomsten en themabijeenkomsten. De opvoedondersteuner werkt vanuit het Buurtteam samen met de andere beroepskrachten in de wijk zoals de kinderwerker, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige van de GGD Hart voor Brabant, de GGZ en de intern begeleider op school.

Bij de Spelinloop voor peuters bij de BBS aan de Aa werkte de opvoedondersteuner in een pilot van de VVE-werkgroep samen met een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf Het Sprookjesbos. Vanwege de positieve ervaringen wordt deze samenwerking in het komend jaar in twee andere wijken voortgezet, ook in samenwerking met Kanteel. Klik hier voor een filmpje.

In 2022 werden 601 gezinnen en jongeren geholpen door de opvoedondersteuners.

Kinderwerker

Onze kinderwerkers zijn een verbindende schakel in de buurt, tussen kinderen onderling, ouders, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en anderen. Daarbij bereiken ze ook kinderen/gezinnen met weinig sociale contacten en/of kinderen in de knel. De kinderwerkers organiseren buurtactiviteiten voor kinderen tussen 4 en 12 jaar op de plekken waar kinderen zijn: op straat, bij het speelveldje of in/bij de (brede) school. Hierbij wordt altijd gekozen voor een combinatie van leuk en leren. Denk aan samen sporten en leren omgaan met winnen en verliezen. Of samen een musical maken over pesten. Zo creëren ze speelruimte voor alle kinderen en zijn de activiteiten een stimulans om talenten te ontwikkelen. De kinderwerkactiviteiten fungeren als eerste vangnet en zo nodig worden kinderen (en hun ouders) naar hulp begeleid.

Ruim 4044 kinderen deden in 2022 mee aan 152 activiteiten

Een mooie zomer voor kinderen uit de wijk

De kinderwerkers van Farent zorgden samen met vrijwilligers en collega’s voor een zomer vol met activiteiten voor kinderen uit de Bossche wijken.

Een verslag door een kinderwerker:

Zomerkamp
In de zomervakantie zijn we met 32 kwetsbare kinderen 3 dagen op zomerkamp geweest in Loon op Zand. De kinderen vonden het allemaal superspannend! Lekker buiten actief bezig zijn levend stratego, douanespel en zeskamp en een spooktocht Dit kamp is mogelijk gemaakt door onze Farent collega’s die kwamen helpen: opvoed-ondersteuners, opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, secretaresses, collega’s van financiën en zelfs oud-Farent medewerkers. Supertof!

Kwekkeltje
Deze zomer zijn wij op een mooie zomerdag met een groep van 10 jonge kinderen naar het Kwekkeltje geweest. De kinderen vonden het eerst allemaal een beetje spannend, maar hebben zich in de klimtoestellen en het zand heerlijk vermaakt. Onder het genot van een koekje en wat te drinken vanuit ons, was het een leuke en geslaagde dag!

Duinoord
Met een groep van 25 kinderen zijn we naar de Duinoord geweest. Veel kinderen uit verschillende wijken waren aanwezig. Je merkte aan de kinderen dat ze, ondanks dat ze wat ouder zijn, het spannend vonden om contact met elkaar te maken. In het Klimbos sloeg dit naar onze verbazing om. De kinderen hielpen elkaar, gaven elkaar tips en motiveerde om door te gaan! Ondanks dat het warm was, vonden ze het heerlijk om in het Klimbos te hangen.

Dippie Doe
Samen met 36 kinderen zijn we de bus ingestapt naar DippieDoe in Best. DippieDoe is een binnen- en buiten-attractiepark. De kinderen waren allemaal super enthousiast en hadden er zin in! Nadat ze een t-shirt van ons hebben gekregen, zijn ze allemaal het park in gerend. De kinderen hebben samen veel plezier gehad in de achtbanen, botsauto’s, klimtoestellen en nog veel meer.

Opbouwwerkers

De opbouwwerkers in het Buurtteam ondersteunden tal van bewonersinitiatieven in het kader van leefbaarheid en sociale samenhang. Daarnaast hielden zij zich ook bezig met de grote maatschappelijke thema’s/ontwikkelingen van 2022; corona, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de energiecrisis.

Zo waren zij volop aanwezig op locatie Bruistensingel om samen met de medewerkers van gemeente ‘s-Hertogenbosch en collega-organisaties de Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken in het gebouw en buiten in de buurt. Denk hierbij aan het helpen bij de intakeprocedure, het begeleiden van mensen naar hun slaapplek, ondersteunen bij praktische vragen, het begeleiden naar de tandarts of verloskundige, kennismaken met buurtbewoners en het organiseren van de eerste taallessen. Vrijwilligersnetwerk Galant coördineert het vrijwillig hulpaanbod van vrijwilligers, bewonersinitiatieven en bedrijven.

Verder trokken de opbouwwerkers de wijken in om met bewoners in gesprek te gaan over hun energiesituatie. Zo werden er bijvoorbeeld samen met vrijwilligers energiecafés georganiseerd waar wijkbewoners konden binnenlopen met hun vragen. DTV-nieuws maakte hierover een nieuwsreportage op locatie in Den Bosch-Zuid.

Daarnaast speelden de opbouwwerkers een belangrijke rol in de opvang van buurtbewoners na de verschillende aanslagen, die in 2022 in buurten gepleegd werden op winkels en woonhuizen. Samen met de gemeente werd een inspanning geleverd om het gevoel van veiligheid terug te brengen in de wijk.

115 burgerinitiatieven ondersteund, 7930 bewoners geactiveerd of toegeleid naar activiteiten.

Gezinscoach in de Gestelse Buurt

Anders aanpakken, anders contact houden en anders resultaten wegen. Het lukt en het werkt. Dat zijn de bevindingen na een jaar gezinscoach in de Gestelse buurt in ‘s-Hertogenbosch. De gezinscoaches van Farent doen verslag.

Begin 2021 startten Tim van Zoggel, Elles van Dongen en John Wildenberg als gezinscoaches in de Gestelse buurt in ‘s-Hertogenbosch. Gepokt en gemazeld in het sociaal werk zetten zij zich in voor dit tweejarig project, gericht op meer zelfredzaamheid van multiprobleemgezinnen en het weer toeleiden naar hulp. “In deze buurt werkt onze reguliere aanpak niet”, aldus Tim van Zoggel. “Regulier wil zeggen: mensen komen met een vraag of probleem. Je luistert, maakt samen een plan en dat voer je uit. Daarbij krijg je vertrouwen van je cliënt. In de Gestelse buurt treffen we gezinnen die zich niet zelf melden. Zij kampen niet met één vraag, maar met wel twintig problemen. Een aantal families heeft, misschien al generaties lang, een houding van ‘bemoei je niet met mij en mijn leven. Het is wat het is’… Ons eerste jaar gezinscoach was een spannende zoektocht. We gaven de gezinnen en onszelf ruimte voor een andere aanpak. Dat leverde veel op. We hebben essentiële ervaring opgedaan met wat wél werkt bij de gezinnen. Lees meer.

11 gezinnen met meervoudige problemen krijgen intensieve ondersteuning.

Twee gezinnen die begeleid worden door deze gezinscoaches, delen hun persoonlijke verhaal in een film.

Consulent mantelzorg

De mantelzorgconsulent bespreekt met een cliënt zijn of haar situatie en bekijkt samen welke hulp of (praktische) onder­steuning er nodig is. Soms zijn een ‘luisterend oor’ en tips voldoende. Andere keren is het nodig om vrijwilligers of diensten zoals tuinonderhoud in te zetten of andere organisaties voor ondersteuning in te schakelen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar verschillende bijeenkomsten en trainingen georganiseerd waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en informatie ontvangen over allerlei mantelzorgonderwerpen.

In 2022 waren er 3811 geregistreerde mantelzorgers en werden 3825 volwassen mantelzorgers en 234 jonge mantelzorgers ondersteund.

Hoezo…, zijn er jonge mantelzorgers?

Wie is de jonge mantelzorger? Hoe je (h)erken je een jonge mantelzorger? Welk ondersteuningsaanbod is er in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Mantelzorg Farent wil jonge mantelzorgers graag extra onder de aandacht brengen. Dit boekje is daarom bestemd voor iedereen die in de (thuis)zorg en/of het sociaal domein werkt en contact heeft met (zorg)situaties waarbij kinderen betrokken zijn. Zodat we er samen zijn voor jonge mantelzorgers! Op de Dag van de Mantelzorg maakte DTV-nieuws een reportage over de 11-jarige Nielai, een jonge mantelzorger. Klik hier voor het fimpje.

De consulent Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wijkbewoners met een hulpvraag of die vrijwilliger willen worden, kunnen contact opnemen met de consulent VTH. Per wijk kan het aanbod van vrijwilligersdiensten en bewonersinitiatieven verschillen. De medewerker kijkt samen naar je vraag, wensen en mogelijkheden. De medewerker gaat daarna op zoek naar een geschikte match en bemiddelt in het eerste contact tussen hulpvrager en vrijwilliger. Hulpvrager en vrijwilliger kunnen tijdens de duur van de match een beroep doen op ondersteuning door een medewerker van de Vrijwillige Thuishulp.

860 bewoners werden geholpen met Vrijwillige Thuishulp