Innovatiekracht van Farent

De huidige en toekomstige sociaal maatschappelijke opgaven vragen om innovatieve oplossingen. Farent is ondernemend in het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen in het sociaal domein en anticipeert zo op de vragen van vandaag en morgen. De innovatieagenda van Farent, gericht op het versterken van de innovatiekracht op belangrijke en actuele (sociaal) maatschappelijke thema’s, is hierbij leidend

De innovatiethema’s zijn:

 • Talentontwikkeling en veiligheid jeugd
 • Armoede en schulden
 • Langer (zelfstandig) thuis wonen
 • Inclusieve samenleving/community building

Ontwikkelingen en acties

Dit heeft in 2022 geleid tot van nieuwe dienstverleningsconcepten en levert de volgende ontwikkelingen en acties op:

 • het empowermenttraject ‘Samen uit de schulden’ gericht op vrouwen met een smalle beurs.
 • het ‘Levensloopspel’ voor jongeren om de grote mentale druk bespreekbaar te maken.
 • het ‘Zakgeldspel’ waarbij kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld.

Ontwikkelingen en acties

 • de ‘Schuldenescape’, een serious game voor jongeren om te leren uit de schulden te blijven. De train-de-trainer-formule van de Schuldenescape en bijbehorende Escapekoffers zijn door welzijns- en onderwijsinstellingen uit heel Nederland ingekocht. Bekijk hier de video.
 • de cursus ‘Nieuw evenwicht’ voor echtparen om zich samen na de diagnose dementie voor te bereiden op een nieuwe toekomst Klik hier om de folder te bekijken.
 • het project ‘Voor- en na-portaal huiselijk geweld’ waarbij ervaringsdeskundigen ondersteuning bieden aan cliënten die te maken hebben/hadden met huiselijk geweld.
 • samen met de Maatschappelijke Opvangis subsidie verkregen voor het tweejarige project ‘Zachte landing in de wijk’. Met dit project willen we bijdragen aan de acceptatie en integratie van ex-daklozen en mensen psychische kwetsbaarheid in de wijk.
 • de voorbereiding van subsidieaanvraag voor ‘Welzijn op Recept’ samen met huisartsen en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Ontwikkelingen en acties

 • de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals de ‘Specialistisch Jeugdhulp’ en ‘Gezinscoaches’.
 • methodiekbeschrijving van alle nieuwe diensten en producten, die worden ontwikkeld worden voor jeugd en gezin: gezinscoaches, schooljongerenwerk en specialistische jeugdhulp.
 • de cursus ‘Positief gezond ouder’ is beschreven voor de databank Sociale Effectieve Interventies van Movisie.
 • de deelname van PowerUp073 aan ‘Nooit meer Skeer’, een landelijke pilot van Sociaal Werk Nederland waarbij met subsidie van het ministerie van SZW jongerenwerkers MBO studenten preventief voorlichten over en begeleiden bij schuldenproblematiek.

VR-bril Boschveld haalt bewoners uit isolement

Hoe krijg je eenzame wijkbewoners of wijkbewoners die het lastig vinden om de deur uit te gaan zover dat ze toch een eerste stap zetten richting een activiteit of project in de buurt? In de wijk Boschveld zet het Buurtteam hiervoor de VR-bril in. DTV-nieuws maakte hierover een reportage.

Via ‘virtual reality’ kunnen wijkbewoners thuis kennismaken met initiatieven en activiteiten in de wijk, zoals het wijkplein, de Copernikkel, de Naaimeetup, sociaal centrum De Westhoek, de Boschveldtuin en Resto van Harte.  Met de VR-bril op, is het net of je echt rondloopt op een locatie en word je alvast welkom geheten. Dit moet ervoor zorgen dat een wijkbewoner het eerder aandurft om, eventueel samen met een Buurtteammedewerker, de stap tot ontmoeting te maken. Als de VR-bril een succes wordt in Boschveld, dan gaat dit innovatieve initiatief ook ingezet worden in andere Bossche wijken.