PowerUp073 en de Bossche jongeren

Ook in 2022 daagde PowerUp073 de Bossche jongeren uit om het beste uit het zichzelf te halen! Jongerenwerkers waren ambulant op straat aanwezig, onderhielden intensief contacten met jongeren, zorgden voor tal van activiteiten online, in de jongerencentra, op straat of binnen het onderwijs. In 2022 heeft het schooljongerenwerk (SJW) zich in opdracht van gemeente en onderwijsinstellingen verder ontwikkeld binnen de vmbo-scholen. De opdracht is uitgebreid en vindt nu plaats op 5 scholen. Deze korte film, gemaakt door leerlingen van Van Maerlant College, zoomt in op de meerwaarde van het jongerenwerk binnen het voortgezet onderwijs.

Ook het thema ‘Overgang van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs’ kreeg in 2022 volop aandacht van het jongerenwerk. We maakten kennis met vele groep 8 leerlingen tijdens onze voorlichtingen over de brugklas. We gingen in gesprek met ouders die behoefte hadden aan meer tekst en uitleg over de vervolgopleiding van hun kind(eren). Tijdens Brug naar de Brugklas investeerden we in het contact met jongeren, zodat ze ons wisten te vinden wanneer ze overvlogen naar het voortgezet onderwijs.

PowerUp073, het jongerenwerk van Farent, heeft oog voor jongeren. Zij draagt bij aan kansengelijkheid, ondersteunt jongeren die iets voor andere jongeren willen betekenen (Citytrainer, Powerhub, Cityboost en jongerenraad) en zoekt de verbinding met partners in de stad en daarbuiten om haar innovatieve kracht aan te wenden in het belang van jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Een aantal voorbeelden van onze opvallende samenwerkingen en projecten in 2022 zijn: schooljongerenwerk, Bossche Talent School, SKEER, Toptijd, Jong & Out, Join Us, Gelijke Kansen Aanpak, Powerbattle, Koken op locatie, Youthlab, Truth or Power, Urban Dance Ground, Lifestyle Challenge en Powerhub (zie ook filmpje).

Naast het basisaanbod zoals inloop, meidengroep en (buiten)sportactiviteiten van PowerUp073, wordt het aanbod per wijk samen met jongeren vorm en inhoud gegeven. Voorbeelden van aanvullende activiteiten zijn: filmavond, feest, creatieve workshop of een voorlichtingsbijeenkomst.

Daarnaast organiseert het jongerenwerk ook stedelijke activiteiten. Hieronder op deze pagina zie je een impressie van de inzet van PowerUp073 in 2022.

Schooljongerenwerk:
WK-activiteiten en Meet-up

Drie jaar geleden startten we met een pilot schooljongerenwerk op de Bossche Vakschool. Inmiddels zijn schooljongerenwerkers aanwezig op het Dieze College, Praktijkonderwijs De Rijzert, Van Maerlant College en Yuverta vmbo. Schooljongerenwerkers bieden individuele en groepsgerichte begeleiding, coaching en activiteiten in en rondom school. Zij helpen jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten en fungeren als vertrouwenspersonen en rolmodellen voor de leerlingen.

Ook zorgen de jongerenwerkers dat de pauzes soepel en gezellig verlopen en leggen zij verbindingen tussen leerling, school, docenten, wijk, thuis en ouders. Soms gaat het met een jongere niet goed op school, terwijl hij in de wijk als vrijwilliger werkt in een jongerencentrum. Of het gaat thuis of in de wijk niet goed, wat weer zijn uitwerking heeft op school. De schooljongerenwerkers spelen hierop in en helpen de jongeren om keuzes te maken en te focussen op mogelijkheden en voor hun passende oplossingen. 

WK-voetbal

Samen met de Bossche Vakschool heeft het schooljongerenwerk in het kader van WK-voetbal een aantal activiteiten georganiseerd zoals een heuse WK-quiz, een FIFA-toernooi en het samen kijken naar WK-wedstrijden. Daarnaast startten we met een vast aanbod van activiteiten zoals Dilemma Dinsdag en het voetballen op het pleintje van Yuverta vmbo.

Meet-up

Op Yuverta vmbo zijn we vanuit het schooljongerenwerk bezig met het nieuwe project Meet-up. Acht jongeren gaan samen met de schooljongerenwerkers de school een nog leukere plek voor leerlingen maken. Gedacht wordt aan pauze- en tussenuur activiteiten, het inrichten van een eigen ruimte van/voor jongeren binnen school en meewerken aan de organisatie van de Powerup073 Take over Week. Met het Meet-up plan willen we jongeren nog meer eigen regie geven om de school fijner te maken voor leerlingen. Meet-up wordt op meerdere VO-scholen uitgerold vanuit PowerUp073. 

Lifestyle challenge 2023

In januari startte opnieuw de Lifestyle challenge. De Lifestyle challenge zet in op positieve gezondheid. Vijf maanden lang zijn we met een groep jongeren intensief aan de slag gegaan voor een gezondere leefstijl. Iedere woensdagavond training, gecombineerd met leefstijltrainingen en challenges die jongeren stimuleren om te werken aan hun conditie en goede gewoonten. De jongeren werken naar een einddoel: deelname aan de Strong Viking Run.

Open Studio

In Jongerencentrum Noord startten we met de Open Studio. De muziekstudio werd speciaal ter beschikking gesteld voor jongeren die zich willen oriënteren op o.a. produceren, DJ, schrijven, zingen of rappen en zo te ontdekken wat hun talenten zijn. Met Open Studio willen we jongeren laten inzien dat muziek een mooie uitlaatklep is en dat we samen kunnen werken aan een kickstart voor hun muzikale carrière.

PowerUp Takkies Stembus-editie

In februari vond de eerste ‘politieke Takkies’ (talkshow voor jongeren) plaats in Jongerencentrum Number One waar vertegenwoordigers van 8 politieke partijen een pitch hielden voor ruim twintig Rosmalense jongeren. Onder de sprekers waren politici van PvdD, Rosmalens Belang, Bossche Groenen, PvdA, VVD, D66, GroenLinks en Volt aanwezig. Daarna volgde een discussie over allerlei stellingen en werden thema’s zoals hangplekken, woningtekort en vuurwerkverbod besproken. Na dit event rolden we nog drie Takkies uit in jongerencentra Noord, Zuid/Oost en 4West. Bij dat laatste schreef columnist Toine Heijmans een boeiend stuk voor de Volkskrant genaamd ‘Levende democratie, niet de politiek die we dagelijks te verduren krijgen’. Het doel van Takkies Stembus-editie is om jongeren te stimuleren gebruik te maken van hun stemrecht en de kloof tussen politiek en jongeren te verkleinen.

Urban Dance Ground

In mei hebben we samen met jongeren en wijkbewoners de Urban Dance Ground bij Jongerencentrum 4West geopend. We trapten af met een Powerbattle dance-off waarbij de meidendansgroep uit Noord de grote beker mee naar het eigen jongerencentrum nam. De Urban Dance Ground stimuleert jongeren, en in het bijzonder meiden, om in een veilige setting te werken aan hun talenten en meer te bewegen. Er volgen meer Urban Dance Grounds bij andere jongerencentra na succesvolle pilots.

ISA Youth

Met de ISA Youth aanpak begeleidden we zes meiden uit Noord in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Deze meiden zijn klaargestoomd om voor andere meiden uit de wijk wekelijkse sportactiviteiten en evenementen te organiseren. Het doel is het vergroten van het zelfvertrouwen en kennis te laten maken met laagdrempelig vrijwilligerswerk. Tijdens dit project leerden de meiden de fijne kneepjes van hoe je een organisatie het beste aanpakt. Het doel is dat ze zelfstandig kunnen meedraaien bij het opzetten en begeleiden van sportactiviteiten. 

Missie X-Mas

Vrijwilligers, jongeren en stagiaires van Jongerencentrum Number One zamelden ook in 2022 goederen in voor de jaarlijkse Missie X-Mas actie. Alle voedingsmiddelen werden op 24 december via een ‘drive through’ bij het jongerencentrum uitgegeven aan mensen die het kunnen gebruiken. Doordat jongeren betrokken worden bij dit liefdadigheidsproject, zien ze dat het niet vanzelfsprekend is om het goed te hebben en dat we vaker naar elkaar mogen omkijken. Ook maken ze laagdrempelig kennis met het vrijwilligerswerk.

Bijdrage presentatie Voorkomen escalaties bij probleemsituaties

In november hebben we een presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst Dag van de Maatschappelijke Stabiliteit, escalatie van onrust. Jongerenwerker Gunther Baelen heeft gezamenlijk met Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), ingezoomd op het voorkomen van escalaties bij probleemsituaties zoals de avondklokrellen. Gunther heeft de theoretische kennis aangevuld met voorbeelden uit de praktijk van het (ambulant) jongerenwerk van PowerUp073. De bijeenkomst is geïnitieerd door de ministeries van justitie en veiligheid en sociale zekerheid en werkgelegenheid, gemeente ’s-Hertogenbosch, VNG, politie en EMMA.

Powergirls & Powerboys

In Jongerencentrum 4West hebben we een dialoogbijeenkomst gehad met alle deelnemers en ouders van Powergirls & Powerboys in samenwerking met ‘Opvoeden in dialoog’ en Huis073. We zijn o.l.v. dialoogleiders uit de wijk in gesprek gegaan in zeven groepen. Het thema was “Moeder”. Er ontstonden waardevolle dialogen tussen de verschillende deelnemers, en tussen kinderen en hun ouders/opvoeders. Er heerste een open en gezellige sfeer. Het event had een opkomst van 76 deelnemers. 

Join Us Kamp

Met Join Us zetten we in op het verminderen van eenzaamheid onder jongeren. In de zomer gingen we met zo’n 30 jongeren uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving naar een kampeerboerderij met overnachting. Om ontmoeting te stimuleren en zelfvertrouwen te verhogen, hebben we een gevarieerd programma samengesteld. Het doel van de activiteit was om jongeren met elkaar te verbinden, ze uit te dagen om uit hun comfortzone te stappen.

Bossche Talent School

In de Kerstvakantie is een nieuwe editie van de Bossche Talent School van start gegaan met leuke workshops voor scholieren zoals leerbewerking, fotografie, DJ-workshop, koken of sport. Voor jongeren de perfecte gelegenheid om een nieuwe hobby te ontdekken of hun skills verder te ontwikkelen. De Bossche Talent School is een samenwerking tussen PowerUp073, Avans Hogeschool, Bossche Vakschool, Yuverta vmbo, Van Maerlant College en Ondernemend Onderwijs.

Convenant Rijke Schooldag

De gemeente ’s-Hertogenbosch is gekozen als deelnemer voor het project Rijke Schooldag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarmee zet de gemeente een belangrijke stap in het programma Gelijke Kansen. De gemeente is gestart met de Rijke Schooldag in de wijk West. Met dertien organisaties wordt hier gewerkt aan een kansrijke omgeving voor alle kinderen van de wijk. Vanuit PowerUp073 tekende Sjoerd von den Hoff, jongerenwerker team West van PowerUp073, het convenant. Samen willen we zorgen voor een inspirerende en kansrijke omgeving voor álle kinderen.

SKEER FESTIVAL 2022

SKEER is een gratis festival voor alle jeugd in ‘s-Hertogenbosch. In 2022 werd het gezamenlijk georganiseerd met Huis73, Dukebox, Vanzelfsprekend JMZ, ‘S-PORT en het kinderwerk van Farent. We geven het thema Gelijke Kansen vorm door te werken met SKEER VIPS. Een select groep van jongeren die op deze dag uitgebreid in de watten wordt gelegd. De SKEER-aftermovie, gemaakt door een student van het Sint Lucas, geeft een mooie sfeerimpressie van het festival. Meer dan 1000 mensen hebben het festival bezocht.

Jeugdpreventiewerk Noord

Het JPP-jeugdpreventiewerk van PowerUp073 is gestart met een vragenuurtje bij jongerencentrum Noord. Jongeren en/of opvoeders kunnen binnen lopen met vragen over school, werk, vrije tijd, financiën, thuis of opvoeding.

Zo heeft onze JPP-jeugdpreventiewerker hier een jongere begeleid met PTSS, ADHD, verslavingsproblematiek en geen zinvolle vrijetijdsbesteding. De JPP-jeugdpreventiewerker heeft met hem gewerkt aan zelfmotivatie en zelfvertrouwen, zodat hij de stappen kon nemen om zijn leven weer op de rit te krijgen. Inmiddels heeft de jongere zich aangemeld bij ‘Yes we can’ waar hij behandeld kan worden voor zijn verslaving en zijn gedragsproblemen.

Werkgroep Diversiteit & Inclusie 

In 2022 is binnen PowerUp073 een werkgroep Diversiteit & Inclusie gestart met als doel het bevorderen van wederzijds respect tussen jongeren, ongeacht achtergrond, religie, geaardheid of lichamelijke conditie. Samen met COC zijn we begonnen met het project Jong & Out voor LHBTIQA+ jongeren. Met een groep van 10 jongeren komen we samen in het jongerencentrum voor ontmoeting, activiteiten en het uitwisselen van ervaringen. Het delen van ervaringsverhalen geeft ze het gevoel er niet alleen voor te staan en de kruisbestuiving zorgt ervoor dat de jongeren van elkaar leren.

Op Coming Out Day hebben we een flyercampagne uitgerold op alle VO-scholen zodat jongeren die zich aangesproken voelen, zich kunnen aanmelden voor de Jong & Out groep. Daarnaast startten we een onlinecampagne Coming Out Day Stories met ervaringsverhalen van de Jong & Out jongeren. Ook hier is het doel om meer bekendheid te geven aan LHBTIQA+ jongeren, de Jong & Out groep van PowerUp073 en te benadrukken dat we een veilige haven zijn voor álle jongeren.