Vrijwilligers doen ertoe!

Dankzij het enthousiasme en inzet van zo’n 1000 vrijwilligers kan Farent zoveel uiteenlopende activiteiten en diensten in de wijken realiseren. Vrijwilligers bepalen in belangrijke mate de kleur, samenhang, leefbaarheid en dynamiek in de buurt. Enkele voorbeelden: in de Koo-wijkpleinen ondersteunen vrijwilligers de buurtbewoners bij het invullen van formulieren. Daarnaast bieden zij een luisterend oor. Bij de Vrijwillige Thuishulp zetten vrijwilligers zich in als een maatje of doen boodschappen, administratie of begeleiding naar het ziekenhuis. Bij ouderenactiviteiten, bijvoorbeeld in de Huiskamers, treden vrijwilligers op als gastheer/vrouw of voeren zij activiteiten mee uit. Bij jongerencentra en bij het kinderwerk organiseren vrijwilligersactiviteiten. Via Welzijn Vught zetten vrijwilligers zich bijvoorbeeld in als taalmaatje om statushouders te begeleiden.

Inzet vrijwilligers bij Vrijwillige Thuishulp, de Hulpdiensten en Door Noord

Ruim 330 vrijwilligers zetten via Vrijwillige Thuishulp ‘s-Hertogenbosch (VTH) hun ervaring in of leren hun talenten beter kennen. Voor iedere bewoner is bij de VTH een plekje om iets voor een ander te betekenen. Een paar projecten uitgelicht:

Al tientallen jaren kent Rosmalen de Hulpdiensten. Een team van vrijwilligers uit de wijk heeft in 2022 1196 keer minder mobiele buurtgenoten naar o.a. afspraken bij artsen, activiteiten in de wijk, de supermarkt begeleid. Zij leggen ook de lijntjes naar de Klussendienst of bij een maatjesvraag.

Door Noord werkt sinds de start in 2021 aan een zorgzame wijk. Een wijk waarin bewoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor elkaar. Bij het meldpunt stellen bewoners 109 hulpvragen die ze zelf niet kunnen oplossen. Deze worden vervolgens door het team van actieve buurtbewoners opgepakt of doorverwezen. Via acties in de wijk worden bewoners actief benaderd zich aan te sluiten bij Door Noord of op een andere manier in te zetten voor de wijk.

De VTH brengt maatjes in contact met bewoners die uitkijken naar gezelschap thuis. Een uurtje (of meer) kan al zoveel verschil maken! In 2022 zijn 293 gezelschapsmatches door VTH begeleid.

Vrijwilligersnetwerk Galant

Vrijwilligerscentrale Galant helpt vrijwilligers, non-profit organisaties en maatschappelijk betrokken ondernemers om hun mooie werk uit te voeren. Ruim 40.000 inwoners van ’s-Hertogenbosch zetten zich in als vrijwilliger, bij zo’n 1200 stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven.

In onderstaand overzicht een impressie uit 2022:

In 2022 werden de corona-maatregelen geleidelijk afgebouwd en kreeg het reguliere vrijwilligerswerk weer de ruimte. Het overgrote deel van de lokale stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven is flexibel en veerkrachtig gebleken tijdens de coronaperiode.

 • De komst van honderden Oekraïense vluchtelingen in maart bracht een golf aan hulp en warmte op gang. Nog voor de noodopvanglocaties aan de Hervensebaan en Bruistensingel goed en wel ingericht waren, meldden zich al tientallen vrijwilligers, bedrijven, stichtingen en verenigingen aan om te helpen. Om alle donaties en vrijwillige energie in goede banen te leiden werd Galant ingeschakeld.

  Sociaal makelaar Eric Pennings coördineerde in samenwerking met de Vincentiusvereniging, stichting Loods en Computerhuis Oost de stroom aan hulpgoederen. De opvanglocaties werden zo voorzien van o.a. fietsen, speelgoed, kleding en laptops.

  Aanmeldingen van vrijwilligers werden door Galant geregistreerd en gerubriceerd, zodat de woonbegeleiders een handzaam overzicht kregen van in te zetten hulp. De woonbegeleiders kregen ook training van Galant in het werken met vrijwilligers.

 • De Vrijwilligersacademie van Galant kon na het afbouwen van de coronamaatregelen weer fysieke activiteiten organiseren. In 2022 waren dat 43 workshops en activiteiten, waar 378 vrijwilligers aan deelnamen.

  We mochten Theaterfestival Boulevard en Poppodium WillemTwee verwelkomen als nieuwe lidmaatschap-organisaties: hun vrijwilligers kunnen het hele jaar door gratis deelnemen aan alle activiteiten van de Vrijwilligersacademie en zelf bieden ze ook workshops aan. Het aantal lidmaatschappen kwam daarmee op 22 organisaties.

 • Sociaal makelaar Eric Pennings van Galant maakte 64 mooie matches tussen bedrijven en lokale vrijwilligersorganisaties. De bedrijven stelden kennis, materialen en honderden uren vrijwillige inzet beschikbaar aan stichtingen en verenigingen. Zo zorgden medewerkers van het softwarebedrijf TRG Screen bijvoorbeeld voor een gezellige kerstsfeer in woonzorgcentrum Eemwijk.

 • In maart en oktober 2022 voerde Galant campagne om meer maatjes te werven. Met succes: de campagne MAAT! leverde 127 nieuwe maatjes op, die aan de slag gingen bij de 15 aangesloten vrijwilligersorganisaties.

  De campagne werd afgesloten met de publicatie van het MAAT!-magazine. Wethouder Marianne van der Sloot nam het eerste exemplaar in ontvangst.

 • Achter de schermen werd in 2022 gewerkt aan een ‘nieuw Galant’. De diensten van de vrijwilligerscentrale, het project Mooi zo Goed zo en het scholingsprogramma VrijwilligersAcademie073 werden samengevoegd onder de naam Galant.

  Alle vrijwilligers, non-profit organisaties en bedrijven in ’s-Hertogenbosch kunnen met hun vragen rondom ‘goed doen’ nu terecht bij één loket. In december werd de nieuwe website gelanceerd, met een nieuwe huisstijl en een fris logo.