PowerUp073

We hebben een mooi, vol jaar achter ons gelaten! De jongerenwerkers van PowerUp073 hebben zich iedere dag opnieuw en vol passie ingezet voor talentontwikkeling, voor jongerenparticipatie en voor gelijke kansen. Ze zijn een luisterend oor geweest. Ze zijn een coach geweest. Ze zijn een inspirator en motivator geweest. Ze zijn alles geweest wat een jongere op dat moment nodig had.

Ook in 2023 zochten we steeds naar nieuwe manieren om jongeren aan ons te binden. Belangrijker nog, te investeren in een vertrouwensband zodat de drempel naar onze steun en begeleiding laag is wanneer de nood het hoogst is. We zijn er niet alleen voor wanneer het misgaat/dreigt te gaan, maar bieden met onze (online) inzet een podium voor erkenning en waardering van (talenten van) jongeren.

We kijken met trots terug op grote en kleine activiteiten die we samen met partners hebben gerealiseerd.

Te veel om op te noemen en daarom een poging om er een aantal uit te lichten:

SKEER Festival

We hebben samen met Huis73, Farent kinderwerk en vele anderen een knallend SKEER Festival verzorgd voor jongeren. Een festival dat mede door de inzet van jonge vrijwilligers als Simon Kumeling toegankelijker werd en waarbij sport, cultuur en urban elkaar vonden.

De SKEER-aftermovie geeft een mooi beeld van een geslaagde dag.

Expertmeeting ‘Werken met Jongeren’

Op een wel heel bijzondere locatie – Hockeyclub Den Bosch – We hebben ons met jeugdprofessionals, vrijwilligers en beleidsmakers ondergedompeld in de wereld van jongeren(werk) o.a. met Jolanda Sonneveld, Pink Hilverdink MSW en Nagila Koster tijdens de expertmeeting ‘Werken met Jongeren’. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het gesprek met jongeren over thema’s als positieve gezondheid, vrije tijd en het jongerenwerk.

PowerHub

De jonge (aspirant) ondernemers bij PowerHub hebben hun routekaart afgelegd voor een succesvolle eigen onderneming met ondersteuning van jongerenwerkers Murat Dogan en Nick Schönhage, jonge rolmodellen en onze partner European Solidarity Corps NL die het mogelijk heeft gemaakt.

LHBTI+ jongerengroepen

Samen met jongeren hebben we een gezamenlijk kunstwerk gemaakt voor meer begrip voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Daarnaast hebben we met een aantal jongeren gewerkt aan borden met statements om de stem van LHBTIQ+ jongeren te laten horen. Collega’s van het schooljongerenwerk zijn met een grote groep jongeren naar het Koning Willem I College gekomen om te kijken bij de activiteiten. Ons doel was het inzetten op het ervaren van diversiteit door het gesprek met elkaar aan te gaan over seksualiteit, gender, cultuur en opvoeding.

Samen met COC Noordoost-Brabant zetten we ons in voor meer bewustwording en voor community building voor LHBTI+ jongeren met de Jong&Out- en ProudlyQueer073-groepen waarbij o.a. collega en jongerenwerker Senna van Lee een belangrijke rol in speelt.

Voorstelling ‘Zweeft ook nog’ van Raoel Heertje

Rond verkiezingstijd hebben we jongeren willen enthousiasmeren voor de politiek en voor het gebruiken van hun stemrecht met de boeiende voorstelling van comedian Raoel Heertje. Hiermee zijn we zelfs landelijke gespreksonderwerp geweest bij talkshow Khalid & Sophie van BNNVARA.

Online jongerenwerk

Wat zien we gebeuren in de online leefwereld van jongeren? Welke behoeften leven er en hoe kunnen wij vanuit present werken onze expertise hier het beste voor inzetten? Online jongerenwerk stond ook in 2023 hoog op onze agenda. Jongeren zijn gemiddeld genomen 4,8 uur per dag op social media. Voor het jongerenwerk een belangrijke vindplek.

Better Together

Jongerenwerkers Annemaria Dakkak, Max Washington en Lindley Davis zijn de afgelopen maanden het gezicht geweest van online campagne Better Together om eenzaamheid uit de taboesfeer te trekken. De campagne was een samenwerking met Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Camiel Derkx. Op TikTok was het bereik 120.000 views en 5300+ likes en op Instagram 39.000+ views en 790 likes.

Schooljongerenwerk

De afgelopen jaren hebben we – met ondersteuning van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en in samenwerking met 5 vmbo-/PrO-scholen in Den Bosch – het PowerUp073 Schooljongerenwerk vormgegeven.

Schoolpersoneel en leerlingen deelden recent hun ervaringen over de meerwaarde in een uitgebreid representatief onderzoek onder de deelnemende scholen. De intensieve samenwerking brengt meer op dan we dachten: we zijn trots op het resultaat!

De highlights uit het onderzoeksrapport hebben we gebundeld tot twee infographics die inzoomen op de opbrengst van de samenwerking voor schoolpersoneel en voor leerlingen.

 

Brug naar de brugklas

We hebben met 7 basisscholen voor 200 leerlingen een Brug naar de Brugklas West georganiseerd voor een soepele overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Er was van alles te doen, zoals sportclinics en workshop Fix je fiets.

Youthlab

Binnen het netwerk Youthlab hebben we gewerkt aan een syllabus voor docenten binnen het vo zodat zij nog meer handvatten krijgen in wat er (kan spelen/) speelt in de leefwereld van jongeren. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een inspiratiebundel over mentale gezondheid van Sociaal Werk Nederland. In de bundel worden wij naast 5 andere initiatieven uitgelicht als best practice. De publicatie is kosteloos te downloaden.

Blizz

Collega’s Bob Heemskerk, Lies van Lokven en John Wildenberg hebben een prachtig spel ontwikkeld genaamd Blizz om jongeren bewust te maken van de gevolgen van keuzes in het leven. Het spel is inmiddels verkrijgbaar via de webshop van Farent.

Gelijke Kansen

Tijdens het Gelijke Kansen event is het idee ontstaan om met een groep betrokkenen de wijken en buurten in West op te zoeken en meer feeling te krijgen met de leefomgevingen van jongeren. Tijdens de zogenaamde ‘Streetwise-tour’ namen onze ambulant jongerenwerkers de deelnemers mee in de wijk en vertelden o.a. meer over straatcultuur.

Ondanks het slechte weer waren verschillende geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties als ABC Leer Mee en Kruiskamp Ons Buurtje aanwezig. Stem van de straat is georganiseerd in samenwerking met Wilma van der Aalst, projectleider van Gelijke Kansen. Het project heeft als doel een brug te slaan tussen jongeren en anderen en meer begrip te kweken.

Interview jongerenwerker Lies: “Jongerenwerk is niet alleen voor hangjongeren”

In een interview door Gelijke Kansen vertelt jongerenwerker Lies van Lokven over haar werk en wat het betekent om daar te zijn waar jongeren zijn. Het openhartige stuk geeft de lezers een mooi inkijkje in het leven van een jongerenwerker.

Naar de Efteling met Kiwanis

Dankzij de fijne samenwerking met Kiwanis Nederland rondom het project Glansrijke Dag zijn we met 30 jongeren uit verschillende wijken een dagje naar de Efteling geweest. Jongeren die meekwamen werden in het zonnetje gezet om verschillende redenen: geen middelen hebben om leuke ervaringen op te doen, verlies van een dierbare of door hun inzet als vrijwilliger. Een aantal ouders hielpen mee door te zorgen dat de jongeren een goedgevuld, gezond lunchpakket meekregen. Het uitje was een groot succes! Het Brabants Dagblad weidde er een mooi achtergrondartikel aan.

Minister Schouten in gesprek met jongeren over geldzaken

Op maandag 27 maart bracht Carola Schouten, minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen, een werkbezoek aan het jongerenwerk PowerUp073 van Farent Sociaal Werk in het kader van de Week van het Geld. Wethouder Marianne van der Sloot en Farent-bestuurder Hanneke Jacobs ontvingen de minister in jongerencentrum Zuid-Oost waar zij onder andere met jongeren in gesprek ging over het thema.

https://dtvoss.b-cdn.net/bd2441c7-d15e-4ac3-898d-1ba022861fd3_1080.mp4

Aanleiding voor dit bezoek zijn enkele innovatieve projecten bij de welzijnsorganisatie met als doel het vergroten van financiële bewustwording bij jongeren en het voorkomen van geldproblemen en schulden. Het programma van de middag omvat een spelsessie met het interactieve spel Hosselaar samen met leerlingen van Yuverta vmbo, een rondetafelgesprek met partners en een presentatie van jongeren over het project PowerHub.