Vrijwilligers

Dankzij het enthousiasme en inzet van zo’n 1000 vrijwilligers kan Farent zoveel uiteenlopende activiteiten en diensten in de wijken realiseren. Vrijwilligers bepalen in belangrijke mate de kleur, samenhang, leefbaarheid en dynamiek in de buurt. Enkele voorbeelden: social coaches helpen mensen om weer grip te krijgen op hun leven, in de Koo-wijkpleinen ondersteunen vrijwilligers de buurtbewoners bij het invullen van formulieren. Daarnaast bieden zij een luisterend oor. Bij de Vrijwillige Thuishulp zetten vrijwilligers zich in als een maatje of doen boodschappen, administratie of begeleiding naar het ziekenhuis. Bij ouderenactiviteiten, bijvoorbeeld in de Huiskamers, treden vrijwilligers op als gastheer/vrouw of voeren zij activiteiten mee uit. Bij jongerencentra en bij het kinderwerk organiseren vrijwilligersactiviteiten. Via Welzijn Vught zetten vrijwilligers zich bijvoorbeeld in als taalmaatje om statushouders te begeleiden.


In juni 2023 organiseerde Farent in het Van der Valk-hotel in Nuland het grote WIMI-event voor onze vrijwilligers.
WIMI staat voor: waarderen, inspireren, motiveren en informeren. Het was een evenement waarin ‘de vrijwilliger wordt gevierd’.

Social coaches

werken vanuit vertrouwen

Momenteel worden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch zo’n 40 social coaches ingezet. Deze social coaches hebben in 2023 ruim 71 hulpvragers geholpen.

Een social coach is een goed opgeleide vrijwilliger die iemand maximaal een jaar lang begeleidt om weer grip krijgen op het leven. De social coach ondersteunt bij vragen op gebied van huishouden, dagstructuur- en invulling, sociale contacten en zingeving. Zo wordt de hulpvrager ondersteund om in kleine afgestemde stappen weer in beweging te komen, regie, energie en plezier te ervaren. Daarbij wordt men gestimuleerd om naar het eigen gedrag te kijken en zelf oplossingen te bedenken en actie te ondernemen. Het is de kunst om een goede match te maken door de vraag en eigenschappen van de cliënt naast de eigenschappen, kwaliteiten, wensen en beschikbaarheid van de social coach te leggen. De social coach en de hulpvrager kiezen echt voor elkaar.

Zo hielp social coach Stan hulpvrager Peter. Peter heeft op jonge leeftijd zijn ouders verloren en loopt sindsdien tegen drempels aan in het leven (met een burn-out als gevolg). Hij heeft moeite met het onderhouden van sociale contacten, op tijd op te staan of om te koken voor zichzelf. Hij heeft vaker professionele hulp gezocht, maar nergens wist men Peter écht te raken. Tot dat social coach Stan (ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out) betrokken raakte. De social coach investeerde in een (vertrouwens)band en gaf aandacht vanuit zijn eigen ervaringen. Nu lukt het Peter beter om voor zichzelf te zorgen en een goede dagstructuur te hebben.

Veel van de hulpvragers hebben een achtergrond met psychische- en/of persoonlijkheidsproblematiek of verslaving. Soms is er nog steeds professionele hulpverlening betrokken, waardoor de coach samen met de hulpvrager in dit proces meeloopt. De vrijwilliger zet zich in vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, interesse en ontwikkeling en inzetten van talenten. Dit zijn ervaringsdeskundigen, gepensioneerden maar ook vrijwilligers met een baan en of gezin. Zij zijn flexibel in hun tijd, werken vanuit presentie en vertrouwen. “Protocolloos”, ze doen wat op dat moment nodig is, en benutten hun handelingsruimte. Zij staan echt naast de hulpvrager.

Vrijwillige Thuishulp:

mensen bloeien op door maatjes-contact

De Vrijwillige Thuishulp biedt gezelschap en praktische ondersteuning aan bewoners die zelfstandig wonen in gemeente ‘s-Hertogenbosch. We kunnen hierbij rekenen op de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. In 2023 waren er 589 hulpvragers met 710 hulpvragen en 327 vrijwilligers die voor hen klaarstonden.

Julie Meijers van de Vrijwillige Thuishulp Farent ziet mensen opbloeien door maatjes-contact. Ze maakt en begeleidt matches tussen vrijwilligers en hulpvragers. “Het is zo mooi als ze daar allebei wat aan hebben” vertelt Julie. “Zo zocht een dove mevrouw een maatje. Ik koppelde haar aan een jonge vrouw, die heel verlegen is. Er ligt geen druk op haar om constant een gesprek te voeren, dus door dit contact heeft zij ook meer zelfvertrouwen gekregen. Ze gaan gezellig samen naar het winkelcentrum en eten dan een ijsje”.

Highlights

Galant 2023

In 2023 bestond vrijwilligerscentrale Galant 20 jaar. Het jubileumjaar werd afgetrapt met de ‘Ode aan vrijwilligerswerk’: ruim 70 organisaties uit het vrijwilligerswerk, bedrijfsleven, de overheid en politiek kwamen bijeen om stil te staan bij het verleden en de toekomst van het lokale vrijwilligerswerk.

“Al 20 jaar lang krijgen jullie het voor elkaar om te verbinden. Hopelijk blijven we 20 jaar later nog vrienden van Galant en staat ons een goede toekomst te wachten. Ga zo door!” Met deze woorden trapte wethouder Marianne van der Sloot na haar inspirerende speech de avond af.

De wethouder vulde ook het allereerste Goeie Vriendenboek in. Vijftig Vriendenboekjes hebben een zwerftocht langs vrijwilligers in onze gemeente gemaakt. Ze doken op bij stichtingen en verenigingen en vrijwilligers gaven de boekjes aan elkaar door. In de Goeie Vriendenboekjes vertellen vrijwilligers wat hen inspireert en waar ze plezier uit halen.

Op 7 december, de landelijke Dag van de Vrijwilliger, werden studenten van de Avans Hogeschool uitgedaagd hun talenten te ontdekken, met de ludieke Talentenscan. Hoe kunnen jongeren hun kracht inzetten om de wereld een beetje mooier te maken en wat willen jongeren zelf? Na de scan volgde voor elke student een advies voor leuk vrijwilligerswerk, prachtig om te zien hoe de studenten écht impact willen maken!

Samen met de Bossche Omroep en DTV zette Galant die dag ook lokale vrijwilligers zoals Simon Kumeling en de bouwers van de Oeteldonkse optocht in het zonnetje.

Galant

Maatschappelijke inzet 2023

In de tuin van Kloosterhotel De Soete Moeder vond een inspirerende bijeenkomst plaats: het TOF Café van Galant. Ongeveer dertig mensen van verschillende bedrijven en organisaties kwamen samen om te praten over hoe bedrijven vrijwilligerswerk kunnen doen voor goede doelen. Het begon met een praatje van Eline van Lith, de baas van het hotel, over hoe zij mensen helpen via hun project. Daarna mocht iedereen kort vertellen over hun eigen ervaringen met vrijwilligerswerk. Dit evenement laat zien hoe bedrijven hun steentje bijdragen aan de samenleving.

Zo hielpen medewerkers van ‘Vrolijk Online’ bij ‘Voedseltuin Villa Nueva’ in ‘s-Hertogenbosch. Daar verbouwen ze groenten en fruit voor mensen die het minder hebben. Ook andere bedrijven waren actief i n 2023. HRM-professionals van de Driessen Groep en Reijn-HRM werkten bijvoorbeeld samen met IVN Nederland aan natuurbehoud in het Mariaburgbos en het Heempark ‘s-Hertogenbosch Zuid. Maar niet alleen bedrijven zetten zich in. Harmonie Oude Post en studentenvereniging Gremio Unio deden ook mee. Ze knapten bijvoorbeeld dierenparken op en organiseerden activiteiten voor ouderen.

Ook tijdens NL Doet, ondanks het slechte weer, kwamen veel vrijwilligers opdagen. Ze werkten aan verschillende projecten, zoals bij de Zeeverkennersgroep Sint Joris. Al deze inzet laat zien hoe samenwerking leidt tot positieve veranderingen. Galant speelt hierin een belangrijke rol door mensen en organisaties met elkaar te verbinden en zo inspiratie te bieden voor actie.