Schoolmaatschappelijk werk

biedt broodnodige steun

Kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Extra aandacht voor de zorgen van kinderen en jongeren, is erg belangrijk. Op de scholen zetten schoolmaatschappelijk werkers zich maximaal in om kinderen en jongeren te ondersteunen. De schoolmaatschappelijk werkers zijn beschikbaar en bereikbaar voor jongeren en onderwijzend personeel basisscholen en voortgezet onderwijs in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en Midden-Brabant.

Met de publicatie van een toegankelijk beeldverhaal onderstreept Farent het grote belang van schoolmaatschappelijk werk op de scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO. Klik hier voor het beeldverhaal met tekeningen van Kelly van Koppenhagen.

Beeldverhaal

als attentie

Het beeldverhaal ‘Stap uit je schaduw’ maakt toegankelijk duidelijk wat het schoolmaatschappelijk werk kan doen voor jongeren. Juist nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald, komen jongeren met hun zorgen en vragen. Zij mogen niet vergeten worden.

Farent verspreidt het beeldverhaal breed onder alle scholen in de regio waar schoolmaatschappelijk werkers actief zijn. Zodat jongeren gemakkelijk en snel de weg vinden naar extra stut en steun. De maatschappelijk werkers zijn in de scholen aanwezig. Zij zien en horen dat jongeren worstelen met grote thema’s. Denk aan depressieve gevoelens, eenzaamheid, verslavingsproblematiek, (online) pestgedrag, financiële moeilijkheden, situaties van geweld of ruzie thuis en ook zorgen om de wereld en het klimaat. De schoolmaatschappelijk werkers gaan laagdrempelig in contact. Samen met de jongere zetten zij praktische stappen op weg naar beter. En als het nodig is, begeleiden zij jongeren snel naar hulp buiten de school.

Lekker in je vel

op de basisschool Loon op Zand

In gemeente Loon op Zand startte het schoolmaatschappelijk werk op de basisschool het project Lekker in je vel. Het project is een training op basisscholen voor leerlingen in de leeftijd van acht tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met veranderingen en onvoorspelbare situaties zoals de coronaperiode. Ook ouders worden betrokken.

Het is gericht op herstel en normaliseren van het alledaagse leven, zodat duurzaam ingezet kan worden op het welzijn van kinderen en ouders. De training Lekker in je vel leert basisschoolkinderen meer zelfvertrouwen te krijgen en zelf te zoeken naar oplossingen. Kinderen leren goed om te gaan met piekergedachten en beter emoties te uiten en verwoorden.

Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs:

ouders preventief ondersteunen

De proeftuin Geïntegreerde aanpak onderwijs en basisondersteuning jeugdverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk in de gemeente ’s-Hertogenbosch had in 2020 al bewezen dat zichtbare aanwezigheid van de jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker van Farent in de basisschool nut had. Ouders, kinderen en ook leerkrachten kwamen met vragen en de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker konden deze oppakken en zo nodig snel schakelen naar zorg of ondersteuning buiten de school. In 2021 kon de proeftuin doorgaan op 6 basisscholen/kindcentra. Bestendigen van de aanpak stond centraal; dat betekende ouders kennen en vertrouwen geven, zeker de ouders die huiverig zijn voor hulp. Gedurende het jaar mochten ouders nog steeds niet in de school komen vanwege corona. Dat was een hindernis, het letterlijk zichtbaar zijn voor ouders was minder en daardoor was het contact moeilijker. Ook noodgedwongen online contact via Teams was een hindernis. Gelukkig werkte de samenwerking tussen de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige goed. Op sommige scholen zijn de jeugdverpleegkundigen erg bekend omdat zij ook het consultatiebureau doen in de wijk. Via de jeugdverpleegkundige kwamen terughoudende ouders toch bij het schoolmaatschappelijk werk terecht. De schoolmaatschappelijk werkers en de jeugdverpleegkundigen lieten op de deelnemende scholen duidelijk weten wanneer zij aanwezig waren; niet alleen voor ouders, maar juist ook voor personeel/intern begeleiders. Zodat ouders correct werden verwezen en niet voor niets kwamen. Het eerste contact moest raak zijn. Is er contact, dan is preventief ondersteunen mogelijk en kunnen we zware problematiek (meer) voorblijven. Gedurende het jaar was er voor de 6 scholen in de proeftuin aanvullende expertise beschikbaar (2 uur per week) van Cello en Herlaerhof. Zij adviseerden op het complexe gebied van jeugdpsychiatrie en licht verstandelijke beperking. Deze expertise op afroep werkt. De experts sluiten aan bij de tweemaandelijkse kindbesprekingen op de scholen. Desgewenst kunnen de experts direct inspelen op wat besproken wordt. Vroeg erbij zijn en snel in contact komen, werken echt.

Gedurende het jaar waren er veel korte contacten met ouders. Vaak via signalen vanuit de leerkracht: kinderen zonder ontbijt, onverzorgd of steeds te laat komen. De schoolmaatschappelijk werker kon de ouders aanspreken, niet bevoogdend maar vragend en met een helpend advies.
Bekendheid van de proeftuin bleef belangrijk. Scholen waren inventief in het informeren van ouders. Op een school interviewden de kinderen de schoolmaatschappelijk werker en maakten daarover een verhaaltje voor de ouders. Dat werd heel positief ontvangen.
Via de Buurtteams konden de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker thema’s in de school verder brengen. Dat werkte positief bij het Zakgeldproject; er was tegelijkertijd aandacht voor in de wijk en in de school.