Vrijwilligers: 

motor van de samenleving

Bij Farent zetten we er alles op in om de vrijwilliger te laten groeien en bloeien. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze organisatie. Zij zorgen ervoor dat meer mensen kunnen meedoen in onze samenleving. Deze inzet van ruim 800 vrijwilligers wordt erg gewaardeerd. We willen dat vrijwilligers zich betrokken en thuis voelen bij Farent, zodat ze hun werk met plezier blijven doen. Zo kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld gratis trainingen en workshops volgen via de Vrijwilligersacademie073

Begin 2020 is ons vrijwilligersbeleid geactualiseerd. Dit hebben we samen met vrijwilligers en beroepskrachten gedaan. We hebben bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema ‘vinden en binden’, waarbij vrijwilligers en beroepskrachten samen discussieerden over waardering, verwachting en diversiteit binnen het vrijwilligerswerk. Dat leverde waardevolle informatie op die verwerkt is in ons nieuwe vrijwilligersbeleid. Wij hopen dat dit nieuwe vrijwilligersbeleid ervoor zorgt dat vrijwilligers bij Farent zich met plezier en passie blijven inzetten voor de samenleving en blijven zorgen voor de kleur, samenhang, leefbaarheid en dynamiek in stad, dorp, kern en buurt.

Download vrijwilligersbeleid

Meer hulpvragen en
nieuwe vrijwilligers in 2020

In het voorjaar van 2020 zochten vrijwilligers en hun ondersteuners naar een passende aanpak: hoe om te gaan met steeds veranderende coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks werk? Er was saamhorigheid en een gevoel van ‘in deze stad blijven we in contact met bewoners’. In de tweede helft van het jaar, toen de maatregelen taai werden, hielden ervaren én nieuwe vrijwilligers vol. Contact is en blijft ons dagelijks werk.

Veel vrijwilligers in de stad bezoeken mensen als dementiemaatje, wandel- of administratiemaatje of ‘gewoon gezellig koffiedrinken’-maatje. Sinds de 1e lockdown zochten de vrijwilligers naar alternatieve manieren van contact; denk aan een tuingesprek, samen wandelen of toch huisbezoek op anderhalve meter met strikte hygiënemaatregelen. Waar de vrijwilligers opmerkten dat bewoners echt in problemen konden komen, gaven zij dit direct door. Met die mensen hielden we samen intensiever contact. Gaandeweg het jaar kwamen er meer signalen van bewoners in de knel, ook vanwege uitgestelde vragen. De hulpvragen namen toe. Het mooie was dat ook nieuwe vrijwilligers zich meldden. Er was veel energie; mensen wilden aanpakken en van betekenis zijn.

Burgerkracht in de stad

Vooral tijdens de 1e golf van corona kwam er veel burgerkracht vrij in de stad. Dat was niet geïnitieerd door de organisaties, maar bedacht door de mensen zelf. Wij sloten aan, dachten mee over praktische dingen en zetten uiteraard onze netwerken in. We waren partners. Een voorbeeld van burgerkracht is Crew against Corona (CAC). CAC bestaat uit veel verschillende vrijwilligers. Ze zijn super gemotiveerd en goed georganiseerd en worden niet gehinderd door systeemdenken. Aan ons professionals de taak om daarin mee te bewegen en aan te dragen wat bruikbaar was.

Steunteams in de Vrijwillige Thuishulp

Bij de Vrijwillige Thuishulp (VTH) organiseren we regelmatig grotere groepsbijeenkomsten voor de vrijwilligers; die gebruiken we voor scholing en ontmoeting. In 2020 kon dit niet. En beeldbellen sloeg niet aan bij deze vrijwilligers. Ter plekke bedachten we iets anders. We vormden kleine steunteams van enkele vrijwilligers rondom 1 bewoner. Dat deden we om te beginnen bij de bewoners met (zware) mantelzorgtaken. Zo’n steunteam ging er samen voor staan. Via WhatsApp of bellen vonden de vrijwilligers elkaar gemakkelijk. Ze gaven elkaar advies en schakelden vlot: kon de een niet gaan, dan stapte de ander erin. Onze professionals konden vlot even aanhaken. We breidden de steunteams uit naar bewoners met complexe hulpvragen. Ervaren en nieuwe vrijwilligers hielden elkaar vast en verdeelden de last; dat was nodig en het werkte! 

Regierol voor Galant

Galant Vrijwilligersnetwerk, onderdeel van Farent, is het steunpunt voor het vrijwilligerswerk in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2020 nam Galant de regierol rondom vraag en aanbod van allerlei corona-initiatieven. Omdat Galant korte lijnen heeft met veel vrijwilligers, organisaties en met Farent-collega’s die in wijken en dorpen werken, maakte Galant bij de start van de coronacrisis snel een overzicht van lokale en landelijke hulp-initiatieven. Het animo om wat voor anderen te doen is groot en hartverwarmend.

Corona zorgt ook voor veel vragen bij lokale stichtingen en verenigingen. Daarom richten Galant en Mooi zo Goed zo in april 2020, samen met
’S-PORT, Cultuurbosch en de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch, een meldpunt in. In de eerste weken ontvangt het meldpunt al 90 hulpvragen van organisaties, die zich zorgen maken over bijvoorbeeld geplande activiteiten, vrijwilligers en financiën. Het meldpunt helpt organisaties o.a. met steunmaatregelen waar zij gebruik van kunnen maken en legt waar nodig lijntjes met de gemeente. Het meldpunt start ook een onderzoek om de impact van corona op het lokale gemeenschapsleven in kaart te brengen. Zie factsheet mei en factsheet april.
De steeds veranderende omstandigheden vragen veel flexibiliteit van organisaties en vrijwilligers. Galant zorgt voor een online overzicht van richtlijnen en protocollen, om het vrijwilligerswerk veilig uit te voeren. Want zelfs tijdens een pandemie willen en blijven de meeste vrijwilligers zich onverminderd voor anderen inzetten.

Mooi zo Goed zo

Mooi zo Goed zo koppelt de energie en creativiteit van vrijwilligers van ‘s-Hertogenbosch aan de expertise en capaciteiten van bedrijven en instellingen. De coronacrisis in 2020 heeft grote invloed op het sociale en gemeenschapsleven en de behaalde resultaten.

Resultaten 2020  
Betrokken bedrijven/
instellingen*                            
34
Betrokken organisaties*                     23
Deals
Sponsor- en fondsenwerving 37
Competentie/
talentenbank/
consult
11
Helpende Handen 9
Dubbel Genieten 1
Totaal aantal Deals 58

* Bedrijven/organisaties waarmee dit jaar nog niet eerder afspraken zijn gemaakt

  • Vanwege de coronacrisis is de werving van Sociaal Aandeelhouders in maart (halverwege) gestaakt.
  • De uitvoering van NLdoet is afgelast.
  • In 2020 is de grens van € 5 miljoen aan gesponsorde waarde overschreden.
  • Aan Burendag 2020 namen 60 buurten deel.
  • Vanwege de pensionering van de projectleider is door Mooi zo Goed zo ism Erasmus Universiteit Rotterdam verleden, heden en toekomst van het project onderzocht. Op basis van het onderzoek is een nieuwe projectleider aangenomen.
  • Half december is via een live-stream afscheid genomen van projectleider Jan de Rond. Ter gelegenheid van het afscheid is bijna € 1.000,- gedoneerd aan lokale goede doelen.