Welzijn Vught:
dichtbij en betrokken

Welzijn Vught gaat naar de mensen toe, op straat, in de buurt of bij de sportclub. We zijn dichtbij en betrokken en zijn aanwezig op de plek waar mensen wonen en elkaar ontmoeten. Onze aanpak is gericht op positief samenleven. Samen met jong en oud, buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers gaan we aan de slag zodat het voor iedereen mogelijk is om actief mee te doen aan de Vughtse samenleving.

In 2021 is, als gevolg van de herindeling, het dorp Helvoirt bij de gemeente Vught gekomen. Welzijn Vught heeft de opdracht gekregen om de welzijnsdiensten ook in Helvoirt aan te bieden. Het team is voortvarend aan de slag gegaan. De jongerenwerker heeft contact met alle hanggroepen in Helvoirt en de netwerkcontacten. Met de vele vrijwilligersorganisaties en werkgroepen zijn contacten gelegd en de reguliere diensten uit Vught zijn toegankelijk gemaakt voor de Helvoirtenaren.

 

Welzijn Vught heeft de niet-geïndiceerde dagopvang voor ouderen ‘Dagjethuis’ overgenomen van ContourdeTwern, inclusief de activiteitenbegeleider.

In 2021 heeft Welzijn Vught de aanbesteding gegund gekregen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Vught. Dit is een nieuwe welzijnstaak voor Farent. Er is een team van 10 vrijwilligers geworven, die alle nieuwe statushouders in Vught een jaar lang begeleiden om zelfredzaam te worden. De samenwerking met de gemeente, die vanaf 2022 de wettelijke taken heeft overgenomen, is hierbij erg belangrijk en goed ingeregeld.

Het nieuwe project ‘Automaatje’ in Vught heeft na alle coronabeperkingen een doorstart gekregen. Deze individuele vervoersdienst voor kwetsbare bewoners draait op vrijwillige chauffeurs en planners en wordt gecoördineerd door een beroepskracht. In 2021 zijn er 162 deelnemers geweest die 873 autoritten hebben gemaakt.