Positieve energie en veerkracht

PowerUp073 in 2021

2021 was voor PowerUp073 een jaar van creativiteit en inventiviteit. Net als in het eerste coronajaar hielden we met elkaar focus op wat wél kon en waren we aanwezig op de plekken waar de jongeren waren. Onze ambulante werkers waren buiten, op straat, in de perioden dat binnen ontmoeten niet kon. We waren actief in de scholen, toen deze weer open waren. We hielden een-op-een contact met jongeren in de maanden dat groepsactiviteiten niet mogelijk waren. Jongerencentra waren open, zodra dat kon. Ook al betekende dat voor de teams gedoe met inschrijven op activiteiten en mondkapjesplicht. Samen met de jongeren gingen we voor welzijn en welbevinden. Onder de jongeren was grote behoefte aan een luisterend oor en ontladen; even elkaar ontmoeten en simpelweg ontspannen. Op allerlei manieren en met nieuwe activiteiten speelden we daarop in. We experimenteerden met Tiktok en andere online diensten om informatie bij jongeren te krijgen. Op Valentijnsdag organiseerden we onze ‘rozenactie’: jongeren konden een roos aanvragen en deze sturen naar hun ‘Valentijn’. Dat gaf positieve energie. URtalent online talentenshow via Instalive vond plaats met heuze voorrondes en een grote finale op 26 maart 2021. SKEER the movement Design en Movies vond plaats, waarbij jongeren hun eigen film en hun eigen ontwerp gemaakt hebben. In de Groote Wielen organiseerden we een ‘crazy 073 speurtocht’; lekker buiten! En de hele zomer gingen we door met (buiten)activiteiten in alle wijken; kleinschalig, eenvoudig en met een gevoel van ‘even geen gedoe’. Het was precies wat veel jongeren nodig hadden.  

Want zorgen waren er genoeg, ook in dit tweede coronajaar. Er waren zorgen om jongeren die vanwege de maatregelen leerachterstanden opliepen en/of depressieve klachten vertoonden ook vanwege het gemis van sociale contacten. Meer jongeren waren maatregelmoe en haakten af, ook bij activiteiten die wel konden. Tegelijkertijd was er een toename van het aantal meldingen van overlast door jongeren. Jongerenwerkers hielden hun oren en ogen open, vingen signalen op en bleven maximaal zorgzaam, ook voor teamleden. Discussies over wel of niet vaccineren waren niet alleen onder jongeren heel actueel, maar ook in de PowerUp073 teams zelf. Bij sommige jongerencentra was het echt moeilijk om activiteiten in te zetten omdat jongeren, vrijwilligers en teamleden ziek werden.

Vanwege alle signalen rondom jeugd, ook landelijk, kwam er extra geld van de Rijksoverheid en ook de gemeente ’s-Hertogenbosch kwam met aanvullende plannen voor jongeren. Dat resulteerde voor PowerUp073 eind 2021 onder meer in uitbreiding van het schooljongerenwerk, begonnen in 2020 als pilot op de Bossche Vakschool. Vanuit de doelstelling van kansengelijkheid kunnen we in 2022 op meer scholen werken aan informeel contact met jongeren, in de pauzes en op andere momenten. Want ook in het schooljongerenwerk merken we dat welzijn voorop staat; daarna ontstaat vanzelf ruimte voor leerdoelen en talentontwikkeling.

En terugkomende op overlast: samen met de gemeente organiseerden we eind 2021 een ontmoeting met de burgemeester voor een aantal jongeren in West. Dat deden we in het verlengde van een veiligheidsscan gedaan door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Overlast veroorzaakt door jeugd kwam nadrukkelijk naar voren in deze scan. De ontmoeting met de burgemeester was een opsteker voor de jongeren. Er werd mét hen gepraat in plaats van over hen. De jongeren voelden zich gehoord en toonden zich betrokken.

Gelukkig kwam er in het najaar weer meer balans: minder overlast, meer jongeren terug bij PowerUp073, meer activiteiten en weer opbouwen van veerkracht. Onze PowerUp073 werkers bleven doorgaan, vanuit gedrevenheid en bezorgdheid voor de jongeren en voor elkaar. Dankzij onze teams lukte het om betekenisvol te blijven voor jongeren. Terugkijkend op een roerig jaar, kunnen we constateren dat er veel niet kon. Maar met jongeren, vrijwilligers en onze samenwerkingspartners in de stad hebben we wél heel veel gedaan. Daar zijn we trots op.