Het coronajaar

van PowerUp073

2020 was een turbulent jaar waarin er maximaal beroep werd gedaan op de flexibiliteit en creativiteit van het preventief jongerenwerk PowerUp073. Het was een jaar van afstand nemen, maar ook een jaar van nader tot elkaar komen op vernieuwende manieren. Het was een jaar van afscheid nemen en rouwen door het verlies van collega Artour Ayarapetyan. Een jaar van zoeken naar een nieuw normaal dat werkt binnen een speelveld met steeds veranderende regels. Een jaar waarin we het fysieke contact met jongeren en partners hebben moeten missen, maar online wel continu zichtbaar waren. Een jaar waarin we de doelgroep zo veel mogelijk en nog te vaak op afstand hebben bijgestaan in moeilijke, onzekere tijden. Maar ook structureel zichtbaar waren op straat daar waar jongeren waren; om hen te informeren over de veranderende wereld om hen heen en om het contact warm te houden.

We hebben alle zeilen bijgezet om een thuishaven te zijn voor jongeren als er iets (mis) was of dreigde te gaan; online, op straat, één-op-één en met alles daartussenin. 2020 was voor alle PowerUp073 medewerkers een uitdagend jaar van ‘al doende leren’ en ‘er zijn’.

Vol gas met een

coronaproof programma

Vanuit de gedachte ‘denken in mogelijkheden’ hebben de PowerUp073-teams een veelzijdig aanbod opgetuigd voor jongeren. Gedurende het jaar, ook tijdens de lockdowns, is het jongerenwerk actief gebleven ondanks gezondheidsrisico’s. 

Een greep uit de inzet: Pop-up sportactiviteiten, online challenges, corona-voorlichting, TikTok verhalen en lifehacks, YouTube-tutorials voor meer bewegen en gezond koken, project Join Us tegen eenzaamheid, ondersteuning van de noodopvang voortgezet

onderwijs en de Bossche Talent School, structurele aanwezigheid op straat, meer individuele coaching en ondersteuning, aansluiting bij de landelijke campagne tegen wapenbezit (noshank), uitrollen van de nieuwjaarscampagne “Hoe knal jij” en het unieke filmproject Home Alone.

Voorlichting met het kinderwerk

over veilig buitenspelen in coronatijd

De Bossche Home Alone trok in 4 dagen

tijd bijna 30.000 views op YouTube

Nieuwjaarscampagne:

Hoe knal jij

TikTok van jongerenwerker Lies van Lokven

met meer dan 10.000 volgers en een bereik
van 135.000

Een magazine van PowerUp073

over de veelzijdigheid van het jongerenwerk.

Opvallende signalen en trends onder jongeren tijdens coronatijd

Vanuit onze signalerende rol hebben we trends en ontwikkelingen opgepikt waar we zelf of gezamenlijk met partners op hebben ingezet. Denk aan thema’s als eenzaamheid, toename drugsgebruik, verveling, polarisatie, uit beeld raken van groepen jongeren, schrijnende thuissituaties, geldzorgen, dalende motivatie en depressieve gevoelens, beïnvloeding door fake news, overlastsituaties, schoolachterstand, behoefte aan ontmoeting en ontspanning. Deze trends en signalen vormen de basis van het veelzijdige, coronaproof aanbod en de brede online en offline inzet van het jongerenwerk in 2020. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de participatie noodopvang onderwijs, start Dropzone, inrichting Campus073, de digitale Schuldenescape en de presentatie aan de Veiligheidsregio over de leefwereld van de jongeren en het vuurwerkverbod #hoeknaljij.

met meer dan 10.000 volgers en een bereik
van meer dan 135.000

“Het is wisselend hoe jongeren en ouders omgingen met de richtlijnen. Sommige jongeren kwamen bijna niet buiten, wat ik zorgwekkend vond. Andere jongeren kwamen juist met hele groepen bij elkaar, wat ook weer zorgwekkend was.” 

“Ik ben voor mijn gevoel meer samenwerkingen verloren, dan aangegaan. Voorheen trof ik nog andere collega’s op een verzameld kantoor. Nu zie ik alleen mensen met wie ik gericht contact zoek. Ik sluit daarom bewust aan bij meer team- en netwerkoverleggen.” 

“Jongeren vinden het fijn om bijvoorbeeld samen een rondje te wandelen. Zodat ze even het huis uit kunnen en echt contact met iemand hebben. Ik heb veel eenzame jongeren gesproken via het project Join Us.”

“De meeste van mijn sportactiviteiten gingen gelukkig door, waardoor ik goed contact bleef houden. In de periodes dat de jongerencentra dicht waren, kwam je minder jongeren tegen. Zeker de jongeren die in het netwerk van een collega zitten.”

“Ik sprak minder jongeren dan normaal. Het was lastig om in contact te blijven met de jongeren die ik normaal in groepsactiviteiten zag of bijvoorbeeld op school in de pauze. Wel heb ik meer individueel contact met jongeren dan voorheen.”